Ekshumacja Wrocław

 

Wrocław to jedno z największych miast Polski. Duża koncentracja ludności oraz specyficzne przepisy urbanistyczne ograniczają możliwości pozyskiwania nowych nieruchomości. Szczególnym problemem jest tu pochówek zmarłych gdyż cmentarze nie mają już miejsca na zwiększenie powierzchni. Urząd miasta wzywa więc do kremowania ciał zmarłych (udzielono nawet specjalnych ulg firmom wykonującym spalanie zwłok), rozbudowuje się też kolumbaria. Jeżeli ktoś pragnie dokonać pochówku tradycyjnego ma jeszcze inne wyjście. Posiadając nagrobek dawniej zmarłego członka rodziny na Wrocławskim cmentarzu można dokonać jego ekshumacji. Prochy osoby dawniej zmarłej zbiera się do specjalnej urny i umieszcza przy ściance grobu a powstałe miejsce wewnątrz grobu można zagospodarować na pochówek innych osób. Jest to metoda szybka i wbrew krążącym mitom wcale nie najdroższa. Koszt przeprowadzenia ekshumacji waha się między sumą czterystu a siedmiuset złotych.

Ekshumacje we Wrocławiu przeprowadza firma Olimp.

Czym jest ekshumacja?

Ekshumacja to zabieg polegający na wydobyciu doczesnych szczątków zmarłego z dotychczasowego (stałego bądź tymczasowego) miejsca pochówku w celu przeprowadzenia oględzin lekarskich lub przeniesienia prochów w inne miejsce.
W tym tekście omówię specyfikę, koszty i najlepsze firmy dokonujące ekshumacji w mieście Wrocławiu. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Ekshumacja a aspekty prawne

Ekshumacja szczątków jest prawnie dopuszczalna tylko w okresie od 16 października do 15 kwietnia, oprócz pojedynczych przypadków gdy jest ona konieczna w innych okresach, jednakże wymaga wtedy pisemnej zgody powiatowego inspektora sanitarnego. Terminy ekshumacji wiążą się z klimatem – w lecie słońce rozgrzewając rozkładające się szczątki mogłoby powodować zagrożenie epidemiologiczne. Szczątki ekshumowane w zimę przed zatruwaniem okolicy zabezpiecza chłodne powietrze lub mróz, które częściowo niszczą bakterie i drobnoustroje mnożące się w miejscach pochówku zmarłych.
Wszelkie wymogi dotyczące pochówku zmarłych oraz ekshumacji ich ciał reguluje zarówno na terenie Wrocławia jak i całej Polski „Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych”. Prawo ekshumacji mają po kolei względem pokrewieństwa: współmałżonkowie następnie krewni zstępni (dzieci, wnuki), rodzice zmarłego a w przypadku braku wszelkich wymienionych kuzyni osoby zmarłej aż do czwartego pokolenia.

Najlepsze firmy branży funeralnej we Wrocławiu

Na terenie omawianego miasta znajduje się kilka znanych i doświadczonych firm zajmujących się ekshumacjami od wielu lat. Dzięki wykwalifikowanemu personelowi i posiadaniu odpowiedniego sprzętu firmy te są w stanie przeprowadzić zabiegi ekshumacji w zgodzie z przepisami i etyką. Wśród firm najczęściej polecanych na blogach i forach internetowych znajdziemy: Zakład pogrzebowy Olimp, Zakład pogrzebowy Roch&Abel oraz Zakład Pogrzebowy Witwicka.

ekshumacja wrocław
ekshumacje